Formalitzats

Si voleu consultar expedients d'anys anteriors, feu clic en els següents links:

Subministrament del material fungible per neuroestimulació i la cessió d’un neuroestimulador per l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci...

Llegir més

Servei de dosimetria personal

Llegir més

Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Llegir més

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu d'un equip de ressonància magnètica

Llegir més

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Llegir més

Servei de Transport de mostres biològiques i sang

Llegir més

Subministrament, instal·lació i manteniment d’aplicació informàtica per la gestió de la codificació de les malalties i procediments, d’acord a les...

Llegir més

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf.

Llegir més

Subministrament de PICC'S, apòsits i la cessió d’un ecògraf per al Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Instal·lació i subministrament, en règim d'arrendament operatiu, de dues sales radiològiques

Llegir més