Formalitzats

Des de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Perfil del Contractant del Consorci Sanitari de l'alt Penedès i Garraf es troba ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar els procediments del Consorci Sanitari del Garraf, si us plau, cliqueu el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSG

En data 1 d'abril de 2019 es va procedir a la integració del Consorci Sanitari del Garraf en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, creant així la nova entitat Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. En aquest sentit, tots els anuncis de licitació publicats amb posterioritat al dia 1 d'abril de 2019 es troben dins de la plataforma del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. 

Per consultar els procediments de licitació actuals, si us plau, cliqueu el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG

Si voleu consultar expedients d'anys anteriors, feu clic en els següents links:

Subministrament del material fungible per neuroestimulació i la cessió d’un neuroestimulador per l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci...

Llegir més

Servei de dosimetria personal

Llegir més

Servei de Manteniment Integral i Gestió Energètica

Llegir més

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu d'un equip de ressonància magnètica

Llegir més

Subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'ordinadors thinclient

Llegir més

Servei de Transport de mostres biològiques i sang

Llegir més

Contracte derivat de l'Acord Marc pel subministrament de Xeringues gestionat amb el Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci de...

Llegir més

Subministrament, instal·lació i manteniment d’aplicació informàtica per la gestió de la codificació de les malalties i procediments, d’acord a les...

Llegir més

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf.

Llegir més

Subministrament i instal·lació de mobiliari per diverses unitats del Consorci Sanitari del Garraf.

Llegir més