Formalitzats

Des de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Perfil del Contractant del Consorci Sanitari de l'alt Penedès i Garraf es troba ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Per consultar els procediments del Consorci Sanitari del Garraf, si us plau, cliqueu el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSG

En data 1 d'abril de 2019 es va procedir a la integració del Consorci Sanitari del Garraf en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, creant així la nova entitat Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. En aquest sentit, tots els anuncis de licitació publicats amb posterioritat al dia 1 d'abril de 2019 es troben dins de la plataforma del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. 

Per consultar els procediments de licitació actuals, si us plau, cliqueu el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG

Si voleu consultar expedients d'anys anteriors, feu clic en els següents links:

Subministrament de PICC'S, apòsits i la cessió d’un ecògraf per al Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 3/15, relatiu al subministrament d'agulles i Llancetes pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 3/15, relatiu al subministrament de catèters pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 7/15, relatiu al subministrament d'equips d'infusió pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Contracte Derivat de l'Acord Marc CSC E 9/15, relatiu al subministrament de drenatge i transfusió pel Consorci Sanitari del Garraf

Llegir més

Instal·lació i subministrament, en règim d'arrendament operatiu, de dues sales radiològiques

Llegir més