Oberts

Des de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Perfil del Contractant del Consorci Sanitari del...

Llegir més