Pendents d'adjudicació

Subministrament del material fungible per neuroestimulació i la cessió d’un neuroestimulador per l’Hospital Residència Sant Camil del Consorci...

Llegir més

Subministrament i posada en servei de tres ventiladors volumètrics per l'Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf.

Llegir més