Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Conveni de Pràctiques amb Centre de Formació Ocupacional "Can Puig"

Data de signatura del conveni
11 d'octubre 2002

Objecte del conveni
Impartir les disciplines al taller d'ocupació "Serveis de Proximitat a la 3a Edat" adreçat a dones més grans de 25 anys.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.   
  • Els alumnes a la finalització de les pràctiques tindran dret a un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques.   
  • Nomenar un tutor encarregat de programar, coordinar, supervisar i avaluar el desenvolupament de les pràctiques.

Obligacions de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  • Els alumnes en pràctiques estaran coberts per l'assegurança escolar.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral.
  • accident en el període de pràctiques.

Període de vigència
Indefinit