Aqua Sports Club & Spa

Conveni d'Avantatges pels Treballadors

Data de signatura del conveni
11 de juliol de 2013

Objecte del conveni
Posar a disposició dels treballadors del CSG unes condicions avantatjoses a l'Aqua Sports Club & Spa.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Difondre els avantatges d'aquest conveni als treballadors del Consorci.

Obligacions de Aqua Sports Club & Spa

  • Oferir als treballadors les condicions avantatjoses pactades.

Període de vigència
Indefinit