Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Conveni de Pràctiques d'Infermeria

Data de signatura del conveni

Data inici: 15 de maig de 2015

1a. pròrroga: 9 d'octubre de 2015

Objecte del conveni

Realització de pràctiques acadèmiques externes als centres del Consorci Sanitari del Garraf.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.

Obligacions del Consorci Mar Parc de Salut

  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir coberta la prestació d'accident en el període de pràctiques.
  • L'Escola Superior d'Infermeria del Mar informarà als estudiants del contingut del conveni i obligacions per respectar les normes elaborades pel CSG.

Període de vigència
Juny de 2016