Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Conveni Unitat de Patologia Mamària

Data de signatura del conveni
2 de maig de 2013

Objecte del conveni
Conveni marc de col·laboració entre el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf per a la creació de la Unitat de Patologia Mamària Alt Penedès-Garraf.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Manteniment de la base de dades (correctiu i evolutiu)
  • Gestió d'usuaris (control accés)   
  • Còpies de seguretat i procediments de restauració   
  • Registre d'accessos.   
  • Garantir la seguretat de les estacions de treball que tenen accés a aquesta aplicació. produeixin.

Obligacions del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

  • Configuració de tallafocs per tal de permetre l'accés web al registre des de qualsevol PC de l'hospital.
  • Incloure tota la informació relativa a aquesta cessió de dades en el Document de Seguretat.
  • Garantir la seguretat de les estacions de treball que tenen accés a aquesta aplicació.

Període de vigència
Indefinit

Conveni Aliança Estratègica

Data de signatura del conveni
22 de juliol de 2013

Objecte del conveni
Millorar l'assistència sanitària de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, tant en qualitat assistèncial com en serveis, des d'una visió integrada de serveis públics.

Optimitzar la gestió de recursos existents en cada moment, mitjançant tot tipus de sinèrgies entre el CSAP i el CSG, arribant al nivell d'integració que més ho faciliti, i comptant amb altres dispositius del territori.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

-

Obligacions del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

-

Període de vigència
Indefinit