Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

15 de febrero de 2016 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques de la Salut (infermeria i fisioteràpia) per a l'aplicació de coneixements o reciclatge d'altres.  

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.
  • Nomenar un tutor per  programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques. 

Obligacions del Consorci Sanitari de l'Anoia.

  • El CSA nomenarà un referent de pràctiques que farà el seguiment i/o avaluació de les pràctiques.
  • El CSA i el CSG donarà una certificació als professionals que participin com a tutors.
  • El referent de pràctiques farà una avaluació individualitzada en finalitzar el cicle.
  • Els estudiants estaran matriculats oficialment i tindran coberta l'assegurança escolar.

Període de vigència

Indefinit