Conveni de Pràctiques d'Infermeria i Fisioteràpia

Data de signatura del conveni

19 de juny de 2015 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques externes al Consorci Sanitari del Garraf. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Designar un tutor amb experiència professional per a realitzar la tutela efectiva dels estudiants en pràctiques. 

Obligacions de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat

  • L'Escola designarà un tutor del centre vinculat als ensenyaments de les pràctiques a realitzar.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral.
  • Els estudiants han de complir els horaris i contingut del projecte, designat per l'entitat col·laboradora.
  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir coberta l'assegurança escolar. 

Període de vigència

30 de setembre 2016