Conveni de Pràctiques d'Infermeria

Data de signatura del conveni

15 de juliol de 2010 

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants del centre Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu adscrit a la Universitat de Barcelona. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • Garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la bona gestió de l'activitat educativa.
 • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als alumnes.
 • Complir amb la normativa vigent sobre confidencialitat de dades en relació als estudiants en pràctiques.
 • Realitzar la primera atenció a l'estudiant en cas d'accident. 

Obligacions de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu

 • Guardar secret professional respecte a la informació a la que els alumnes puguin tenir accès.
 • Compensar les despeses de la primera atenció a l'estudiant en cas d'accident.
 • Garantir que els estudiants estiguin oficialment matriculats, i disposar d'una assegurança escolar.
 • Respectar l'autonomia jeràrquica i administrativa, l'estructura orgànica i la reglamentació interna, normes i protocols del CSG.
 • Vetllar per la correcta utilització de l'edifici, instal·lacions, equips i altres elements que s'utilitzin en el programa de pràctiques. 

Període de vigència

Indefinit.

 

Conveni de Pràctiques Tutelades

Data de signatura del conveni

27 de setembre de 2010 

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants del centre Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu adscrit a la Universitat de Barcelona. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • Garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants.
 • Facilitar en les pròpies instal·lacions el desenvolupament de les pràctiques als alumnes.
 • Complir amb la normativa vigent sobre confidencialitat de dades en relació als estudiants en pràctiques.
 • Realitzar la primera atenció a l'estudiant en cas d'accident. 

Obligacions de l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu

 • Guardar secret professional respecte a la informació a la que els alumnes puguin tenir accès.
 • Compensar les despeses de la primera atenció a l'estudiant en cas d'accident.
 • Garantir que els estudiants estiguin oficialment matriculats i disposar  d'una assegurança escolar.
 • Respectar l'autonomia jeràrquica i administrativa, l'estructura orgànica i la reglamentació interna, normes i protocols del CSG.
 • Tenir contractada i en vigor una poliça de responsabilitat civil i penal per als estudiants en pràctiques.
 • Vetllar per la correcta utilització de l'edifici, instal·lacions, equips i altres elements que s'utilitzin en el programa de pràctiques. 

Període de vigència

Indefinit.