Conveni de Col·laboració Fundació Pascual Maragall

Data de signatura del conveni

2 de gener de 2017 

Objecte del conveni

Col·laborar en la divulgació i sensibilització sobre la malaltia de l'Alzheimer. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Accedir gratuïtament a la FPM un espai a l'entrada dels centres hospitalaris perquè la FPM instal·li una taula informativa sobre la malaltia de l'Alzheimer.

Obligacions de la Fundació Pascual Maragall 

  • La taula informativa serà atesa per personal contractat per la FPM, en el règim que aquesta consideri convenient.

Període de vigència

31 de desembre de 2017