Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

12 de setembre de 2016 

Objecte del conveni

Realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.
  • Facilitar un tutor o tutora per a les pràctiques externes juntament amb la facultat.

Obligacions de la Fundació Universitària del Bages

  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral. 
  • Els estudiants tindran coberta l'assegurança escolar i de responsabilitat civil.

Període de vigència

Indefinit