Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

19 de març de 2009 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques d'alumnes de màsters i postgraus organitzats per la UB i l'ICO. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Designar un tutor encarregat de programar i coordinar les pràctiques.
  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants per part del seu personal en relació als estudiants.
  • Informar als estudiants dels Riscos Laborals inherents a la seva activitat.
  • El CSG disposa d'una pòlissa de Responsabilitat Civil professional i d'explotació que dóna cobertura als alumnes en pràctiques. 
  • La conducta impròpia de l'estudiant podrà ser causa d'exclusió.

Obligacions de l'Institut Català d'Oncologia

  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir l'assegurança escolar coberta.
  • L'ICO nomenarà un tutor acadèmic per a cada estudiant pel seguiment i avaluació de les pràctiques.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral. 
  • L'ICO contractarà una pòlisa d'accidents col·lectius.

Període de vigència

Indefinit