Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

14 de febrer de 2011 

Objecte del conveni

Promoure els valors de la igualtat laboral i la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb problemes de salut mental com a treballadors a l'empresa ordinària. 

Drets del Consorci Sanitari del Garraf

 • Conèixer els drets que es desprenguin del Reglament de Règim Intern de la XEIG.
 • Accés als serveis d'assessorament, suport, acompanyament i recolzament de les persones professionals de l'IMET durant els processos d'adaptació i manteniment dels llocs de treball dels col·lectius abans esmentats a les empreses.
 • Accés a l'àrea reservada de la Web de la xarxa: www. empresa inclusiva.net.
 • Accés a informació actualitzada en termes de contractacions per a discapacitats, subvencions, bonificacions, etc.
 • Accés a totes les accions de promocions comercials que s'estableixin a la XEIG. 

Obligacions del CSG

 • Complir amb el compromís adquirit.
 • Promocionar i consolidar el treball en xarxa d'empreses inclusives.
 • Conèixer i complir el Reglament de Règim Intern que regula les normes de funcionament intern de la xarxa, així com les relacions amb els seus membres.
 • Promoure una actitud decidida amb les empreses, que permeti la màxima incorporació del col·lectius abans esmentats al món laboral en el sí de les empreses ordinàries, garantint el compliment dels seus drets, el desenvolupament de les seves potencialitats, l'equiparació d'oportunitats pel seu desenvolupament laboral i social.
 • Col·laborar en la difusió de les accions que s'estableixin en el marc de la XEIG.
 • Participar en les accions, actes i/o esdeveniments marcats en el sí de la Xarxa. 

Període de vigència

Indefinit.