Conveni Estudi d'Investigació

Data de signatura del conveni

16 de març de 2017

Objecte del conveni

Estudi no intervencionista per a investigar la seguretat, efectivitat i l'adherència de Velphoro a curt i llarg termini en la vida real en pacients amb hiperfosfatemia sotmesos a hemodiàlisi peritoneal.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Vetllar per a que la investigadora principal compleixi amb la legislació vigent segons el protocol del Comitè Ètic d'Investigació Clínica.
  • Faciltar els drets ARCO (accès, rectificació, cancel·lació i oposició) de les persones incloses en les bases de dades.

Obligacions de Kantar Health, SAU

  • Difondre tots els resultats en públic ja siguin positus o negatius.
  • El promotor haurà de demanar autoritzacions per a poder utilitzar publicacions.

Període de vigència

16 de març de 2020