Conveni de Pràctiques en Psicooncologia

Data de signatura del conveni

7 de novembre de 2014

Objecte del conveni

Realització de pràctiques dels estudiants del màster propi en psicooncologia. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.
  • Valorar el progrés i certificar la realització de les pràctiques.
  • Facilitar l'accés a la documentació que el responsable cregui necessària.

Obligacions de la Universitat Complutense de Madrid

  • La Universitat té una assegurança de responsabilitat civil i altres accidents per a la realització de les pràctiques de tots els alumnes. 

Període de vigència

Fins 7 de novembre de 2016