Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

16 de desembre de 2015 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques formatives pregrau dirigides a estudiants de medicina durant el seu periode d'internat rotatori de la Facultat de Medicina UBA.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants.
  • Els estudiants tindran un tutor acadèmic i un altre professional, tots dos assignaran les funcions a realtzar.
  • Al final de l'estada el CSG entregarà una certificació de les pràctiques.

Obligacions de la Universidad de Buenos Aires

  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral. 
  • Els estudiants estaran matriculats oficialment i tindran coberta d'assegurança escolar.
  • Al final de les pràctiques la Universitat entregarà una certificació als tutors.

Període de vigència

Indefinit