Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

1 de juny de 2015 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques dels estudiants de la Universitat de Pablo Olavide de Sevilla.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • El CSG ha d'assignar un tutor o tutora a l'estudiant en pràctiques.
  • Aportar els coneixements pràctics per enriquir la formació dels estudiants.
  • Facilitar a l'estudiant l'ús dels mitjans materials existents en les seves instal·lacions per a el desenvolupament de les pràctiques.
  • Facilitar a l'estudiant i a la Universidad el certificat acreditatiu d'haver realitzar les pràctiques.

Obligacions de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla

  • Nomenar un tutor per a supervisar i avaluar les pràctiques.
  • Els estudiants estaràn coberts per a una assegurança d'accidents.

Període de vigència

Indefinit