Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

4 de juliol de 2012 

Objecte del conveni

Realització de pràctiques de postgrau Màster en Gestió dels Programes de Prevenció, Vigilància i Control de les Infeccions. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

  • Facilitar el desenvolupament de les pràctiques i garantir l'adequada formació als estudiants.
  • La conducta impròpia de l'estudiant podrà ser causa d'exclusió. 

Obligacions de la Fundació Privada Universitat de Barcelona I'IL3-UB

  • La valoració acadèmica és estrictamen única de la Universitat
  • Que els estudiants estiguin matriculats oficialment i tenir coberta de l'assegurança escolar.
  • La realització de les pràctiques no contrau cap tipus de lligam laboral. 

Període de vigència

Indefinit