Conveni de Pràctiques - Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Farmàcia

Data de signatura del conveni

16 de novembre de 2009 

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants matriculats a la Universitat de Barcelona de la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • L'acceptació d'estudiants en pràctiques al nostre centre.
 • Garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar durant l'estada.
 • Garantir la bona gestió de l'activitat educativa.
 • Un cop finalitzar el programa els estudiants poden sol·licitar un certificat de pràctiques acreditatiu. 

Obligacions de la Universitat de Barcelona

 • La valoració del resultat de l'estada en pràctiques serà conjunta amb el centre i el Consell d'Estudis mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi.
 • Qualsevol accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar.
 • Mantenir actualitzada la relació d'estudiants implicats en el conveni.  

Període de vigència

Indefinit.

 

Conveni de Pràctiques - Facultat de Psicologia

Data de signatura del conveni

23 de setembre 2009 

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants matriculats a la Universitat de Barcelona del Màster de Psicogerontologia de la Facultat de Psicologia. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • L'acceptació d'estudiants en pràctiques al nostre centre.
 • Garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar durant l'estada.
 • Valoració del resultat de l'estada en pràctiques. 

Obligacions de la Universitat de Barcelona

 • La valoració del resultat de l'estada en pràctiques i valoració acadèmica.
 • Qualsevol accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar.
 • Mantenir actualitzada la relació d'estudiants implicats en el conveni.  

Període de vigència

Indefinit.

 

Conveni de Pràctiques Estudiants de Medicina

Data de signatura del conveni

29 de maig de 2012 

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants de Medicina  matriculats a la Universitat de Barcelona. 

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • L'acceptació d'estudiants en pràctiques al nostre centre. 

Obligacions de la Universitat de Barcelona

 • La valoració del resultat de l'estada en pràctiques i valoració acadèmica és competència de la Universitat.
 • Qualsevol accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria.

Període de vigència

Indefinit. 

 

Conveni de Practiques Estudiants de Medicina Esportiva

Data signatura del conveni

5 d'octubre de 2005

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les practiques dels estudiants en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport.

Obligacions del Consorci Sanitari del Garraf

 • L'acceptació de 2 estudiants residents en practiques.
 • Garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar durant l'estada.

Obligacions de la Universitat de Barcelona

 • La valoració del resultat de l'estada en pràctiques i valoració acadèmica és farà conjunta amb el centre de pràctiques.
 • Qualsevol accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria.

Període de vigència

Indefinit.