Conveni de Pràctiques

Data de signatura del conveni

15 de novembre de 2011

Objecte del conveni

Facilitar el desenvolupament de les pràctiques als estudiants matriculats a la Facultat de Ciències de la salut i el Benestar de la Salut de la Universitat de Vic.

Obligacions de la Universitat de Vic

  • Garantir que els estudiants estiguin oficialment matriculats i disposin d'una assegurança escolar.
  • Tenir contractada i en vigor una poliça de responsabilitat civil per als estudiants en pràctiques.
  • Respectar el reglament intern del Consorci Sanitari del Garraf.
  • Guardar secret professional respecte a la informació a que puguin tenir accès.
  • Vetllar per la correcta utilització de l'edifici, instal·lacions, equips i altres elements que s'utilitzin en el programa de pràctiques.
  • Garantir que l'estudiant compleixi l'horari de les pràctiques.

Període de vigència

Indefinit.