Unitat Docent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf

La Unitat Docent del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf (UD_CSAPG) és l’òrgan col·legiat als que li correspon planificar i organitzar la docència, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats i estudis pre-grau i post-grau en ciències de la salut. Així mateix, correspon a la Comissió de Docència facilitar la integració de les activitats formatives dels residents i resta d’estudiants de ciències de la salut en l’activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional o de pràctiques en el centre conjuntament amb els òrgans de direcció assistencial.

Es pot consultar el DECRET 165_2015 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a veure les funcions de la Comissió de Docència, i resta del marc normatiu de la Formació Sanitària Especialitzada a Catalunya.

Realitzem i participem en la formació sanitària especialitzada de metges i infermeres (MIR i IIR) de les especialitats de Geriatria i d’Assistència Familiar i Comunitària, veure més endavant les unitats i dispositius acreditats.

Unitats Docents Acreditades

Respecte a la Formació Sanitària Especialitzada de la UD_CSAPG té les següents acreditacions:

  • Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria (4 places MIR, 4 places IIR)
  • Dispositiu Hospitalari dels dispositius EAP Sant Pere de Ribes i EAP Roquetes de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFYC) Costa de Ponent de la Metropolitana Sud de l’Institut Català de Salut (ICS) (8 MIR i 8 IIR)
  • Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i de Traumatologia en tràmit (4 MIR)

Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria (UDMP_GER_CSAPG)

Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria acreditada per a 4 MIR i 4 IIR per any.

Guia o Itinerari Formatiu Tipus (GIFT) de la formació especialitzada MIR (metges) de la UMP_GER_CSAPG

Guia o Itinerari Formatiu Tipus (GIFT) de la formació especialitzada IIR (infermeria) de la UMP_GER_CSAPG

Cronograma MIR de Geriatria 

Cronograma IIR de Geriatria

Protocol de Supervisió del resident MIR de Geriatria

Protocol de Supervisió del resident EIR de Geriatria

Vídeo: Unitat Multiprofessional de Geriatria


Decàleg de per què formar-se a la UDMP_GER del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf


1.  El Servei de Geriatria del CSAPG disposa de tots els nivell assistencials adequats per a la formació en aquesta especialitat

2.  El mètode de treball

3.  L’esperit de col·laboració

4.  El nivell dels seus professionals i la seva implicació

5.  La dedicació per a una formació de qualitat

6.  Pel disseny actualitzat de les seves rotacions

7.  Pel nostre compromís amb la docència i la recerca

8.  Per l’agilitat de gestió

9.  Per la capacitat d’adaptació personalitzada vers al resident

10.  Per la satisfacció dels professionals ja formats a la nostra unitat

 

Saló del Resident


Infografia Saló del Resident_Català

Infografía Saló del Resident_Castellano

 

Dades d'ubicació i contacte de la UDMP_GER_CSAPG

Comunitat autònoma: Catalunya

Adreça del Dispositiu Hospital Residència Sant Camil: Ronda Sant Camil s/n; cp 08810; Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Adreça del Dispositiu Hospital Comarcal Sant Antoni Abat: Carrer Sant Josep, 21; cp 08800; Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Cap del servei: Isabel Collado Pérez

Cap d’estudis i tutor MIR: Antoni Yuste Marco

Tutora MIR: Mª Jesús Sanguino Cáceres

Tutor MIR: Óscar Macho Pérez

Tutora IIR: Isabel Romero Cantón

Tutora IIR: Míriam Yupanqui Pellanne

 

Contacte: +34 938960025; +34 938931616

Més informació (https://gericsg.org

 

MIR / EIR Medicina de Família

Dispositiu Hospitalari dels dispositius EAP Sant Pere de Ribes i EAP Roquetes de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFYC) Costa de Ponent de la Metropolitana Sud de l’Institut Català de Salut (ICS), acreditat per a 4 MIR i 4 IIR en l’Hospital Residència Sant Camil i per a 4 MIR i 4 IIR en l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

Guia o Itinerari Formatiu Tipus (GIFT) de la formació especialitzada MIR (metges) de la UMPMAFYC Costa de Ponent

Guia o Itinerari Formatiu Tipus (GIFT) de la formació especialitzada IIR (infermeria) de la UMPMAFYC Costa de Ponent

CRONOGRAMA MIR de Família

CRONOGRAMA IIR de Família

 

Vols conèixer les avantatges de fer la Residència de Medicina Familiar i Comunitària als nostres hospitals comarcals?

Et convidem a que t'informis i coneguis els nostres centres i als nostres professionals. 

Per a més informació, contactar amb:

Clara Gris

Coordinadora de Residents MIR a l’Hospital Residència Sant Camil

cgris@csg.cat

Jèssica Garcia

Co-Coordinadora de Residents MIR a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

jarcia@csap.cat

Xoana Vàzquez

Co-Coordinadora de Residents MIR a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

xvazquez@csap.cat 

Isabel Romero

Coordinadora de Residents IIR a la UMP_GER del CSAPG

iromero@csg.cat