Ofertes de treball

Cerquem facultatius de medicina general amb experiència i competències pròpies del servei, per integrar-se al Servei d’Urgències del Consorci Sanitari...

Llegir més


Llistats definitius

Fem públics els resultats definitius obtinguts per les persones aspirants admeses que s’han presentat a la convocatòria externa...

Llegir més

Cerquem un/a Metge/ssa per integrar-se en la Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

 

Llegir més

Cerquem un Tècnic/a de Comunicació, en dependència directa de Gerència, per gestionar la Comunicació Interna i Externa del Consorci, la seva imatge i...

Llegir més

Fem pública la relació definitiva de vacants adjudicades en el procés de selecció (Convocatòria pública de concurs de mèrits) per la provisió de...

Llegir més

Cerquem metge/ssa especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l'Alt...

Llegir més

Cerquem un/a metge/ssa per integrar-se en la Unitat de Urologia en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

 

 

Llegir més

El CSAPG precisa incorporar un/a Metge/essa per integrar-se en la Unitat de Nefrologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

Llegir més

Cerquem un professional amb experiència, capacitat i il·lusió per co-liderar un projecte de transformació assistencial en una entitat pública del...

Llegir més

El CSAPG precisa incorporar personal pel seu servei de Cuina.

Llegir més