Àrees

 • Convalescència
 • Cures Intensives
 • Cures Pal•liatives
 • Diàlisi
 • Hospital de Dia de Crònics
 • Hospital de Dia Onco-Hematològic
 • Hospital de Dia Sociosanitari
 • Llarga Estada
 • Residència

   
   

 

 

 • PADES
 • Psicogeriatría
 • Quiròfans
 • Residència Assistida
 • Subaguts
 • UCI Mòbil
 • UFISS
 • Urgències

Àrees de suport a l’atenció

 • Anatomia Patològica
 • Assistència a Domicili
 • Banc de sang
 • Diagnòstic per la imatge
 • Farmàcia
 • Fisioteràpia
 • Laboratori
 • Odontologia

   
   

 

 

  • Podologia
  • Psicologia
  • Rehabilitació (Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia i Logopèdia)
  • Treball social
  • Unitat de Diagnòstic Ràpid