Atenció integral a persones amb malalties avançades

 

Objectius

  • Identificar els símptomes biològics, les dificultats socials, les preocupacions psicològiques, emocionals o espirituals, valorades pel pacient com amenaçadores, establint el grau de priorització des del seu punt de vista
  • Compensar, eliminar o atenuar aquests problemes 
  • Descobrir i potenciar els propis recursos del malalt, amb la finalitat de disminuir, eliminar o prevenir la seva sensació d'impotència i incrementar la seva percepció de control sobre la situació 
  • Identificar estats d'ànim ansiosos / depressius per modificar-los o compensar-los evitant la seva cronificació
  • Augmentar la gamma de satisfaccions, que ajudin a viure amb intensitat el cada dia, per distanciar les amenaces futures

 

Àrees d'actuació

  • Suport emocional, social i espiritual  malalts i famílies
  • Atenció del dol
  • Suport als professionals

 

Equip

 

Sra. Pilar Abascal, treballadora social 

Dra. Helena Camell, metgessa

Sra. Carme Expósito, psicòloga

Sra. Olivia Gimenez, psicòloga

Sr. Jesus Plano, psicòleg

Sra. Cruz Sanchez, psicòloga

 

El projecte 

Projecte de l'Obra social La Caixa.

 

Més informació: 

obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/salud/atencion-integral-personas-enfermedades-avanzadas/en-un-vistazo