Disposem d’un Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor complet i modern. El nostre objectiu bàsic és proporcionar qualitat, seguretat i eficiència en tots i cadascun dels processos, independentment de l’entorn on es realitzin.

Cap de Servei: Dr. Fernando Remartínez Fernández

Cap de la Unitat de Dolor: Dra. Júlia Ferreras Zamora

Cartera de serveis

  • Administració d'anestèsics i la seva monitorització per a la realització d'intervencions quirúrgiques
  • Reanimació postoperatòria
  • Anestèsia per proves digestives
  • Analgèsia per treball de part
  • Consultes de valoració preoperatòria
  • Procediments invasius en dolor crònic
  • Consultes d'Unitat de Dolor
  • Tractament del dolor agut postoperatori
  • Sedacions en proves radiològiques
  • Atenció urgent en la parada cardiorespiratòria