Equip d'Atenció Psicosocial

L'Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) del CSG forma part del Programa d’Atenció al Malalt Avançat de l’Obra Social La Caixa, que vetlla per una atenció integral i de qualitat al malalt avançat.

Activitat dels equips EAPS Penedès - Garraf:

  • Els equips professionals ofereixen al pacient suport social, espiritual i emocional, així com suport a les famílies i als professionals de cures pal·liatives.
  • Contribueixen a millorar la qualitat de vida dels malalts avançats, complementant l’atenció sanitària que actualment desenvolupen els professionals de cures pal·liatives.
  • Impulsen noves vies d’actuació a l’àmbit de les cures pal·liatives a Espanya.
  • Col·laboren mitjançant accions de divulgació en la sensibilització del públic sobre el final de la vida i les cures pal·liatives.

L'àmbit d'actuació de l'EAPS és: Garraf, Alt Penedès i l'Anoia.

 

Equip

Dra. Helena Camell
Sra. Pilar Abascal
Sra. Carme Expósito
Sra. Olivia Gimenez
Sr. Jesus Plano
Sra. Cruz Sanchez
Sra. Dolors Soriano

 

Equipaments

Espai Caixa

Es tracta d'un equipament ubicat a l'Hospital Residència Sant Camil, que està destinat a ser un espai d'atenció terapèutica, i un punt de trobada entre pacients i familiars, on es puguin realitzar diferents activitats amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida de persones amb malalties avançades.

L'Espai Caixa està destinat a:

  • Contribuir a reduir el patiment i l'estrès dels pacients i els seus familiars.
  • Oferir un espai d'intimitat per als pacients i familiars, que també faciliti la tasca dels professionals.
  • Potenciar iniciatives terapèutiques alternatives: pintura, musicoteràpia, escriptura, etc.
  • Facilitar la comunicació i el suport presencial i virtual.
  • Possibilitar la divulgació de les cures pal·liatives.

 

Enllaços

Atenció integral a persones amb malalties avançades- L'Obra Social La Caixa