Unitat Deshabituació Tabàquica

L'activitat de la unitat s'adreça a pacients ingressats amb hàbit tabàquic i a professionals del CSG. En aquesta consulta d'infermeria es combina el suport i seguiment individualitzat, juntament amb teràpia substitutiva de nicotina en els casos indicats.

Als pacients ingressats amb hàbit actiu, s'ofereix suport psicològic bàsic, material escrit i tractament farmacològic, sempre i quan sigui necessari. Després de l'alta, els pacients que així ho desitgen tenen la possibilitat de continuar el seguiment a la Unitat.  

Equip

Coordinació

  • Dra. Claudia Guevara (Pneumologia)

Tens al teu servei 

  • Suport psicològic
  • Consells pràctics
  • Tractament substitutiu de nicotina
  • Seguiment individualitzat

 

 

Infermera de la Unitat

  • Sra. Soledad Cascajosa

Notícies relacionades