Com visitar-se

Per visitar-se a consultes externes dels nostres centres caldrà que presenteu sempre:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Targeta individual sanitària (TSI)
 • Autorització de l’Entitat asseguradora o mútua.

Per visitar-se

 • Si és el primer cop que veniu a Consultes Externes, heu de dirigir-vos al taulell de recepció, situat al vestíbul principal.
 • Lliureu tota la documentació que us hagin indicat al vostre ambulatori i tingueu disponible el DNI, la targeta sanitària o el document de l’entitat asseguradora que cobreix la vostra assistència. El personal administratiu registrarà o verificarà les vostres dades, us lliurarà etiquetes i us indicarà el consultori al qual heu de dirigir-vos per a ser atesos per l’especialista.
 • Un cop al punt indicat de la consulta, espereu a la sala a que us cridin per ser visitat.
 • Quan acabeu la consulta, si heu de tornar un altre dia, dirigiu-vos de nou al taulell de recepció, on us programaran les exploracions que el metge us hagi sol·licitat, us informaran de com, quan i on heu de presentar-vos per realitzar-les, i us programaran una nova visita.
 • Quan vingueu de nou amb la citació per al control programat, dirigiu-vos directament al consultori que indica l’imprès de Consultes Externes.
 • Si esteu citat per a una prova, no oblideu seguir totes les normes indicades de preparació.
 • Si per alguna circumstància no podeu acudir el dia de la cita, aviseu-nos amb antelació; una altra persona podria ser visitada en el seu lloc.
 • L’hora de citació de la consulta pot sofrir variacions i demores, estant condicionada per les necessitats dels propis usuaris.
 • Si necessiteu un justificant conforme us heu visitat, sol·liciteu-lo al mostrador de recepció.
 • Si teniu dubtes i/o necessiteu qualsevol aclariment, adreceu-vos al Servei d’Informació, on serà atès personalment o bé telefònicament, de dilluns a diumenge, de 08:00 a 21:00 hores.