Com visitar-se

Per visitar-se a consultes externes dels nostres centres caldrà que presenteu sempre:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Targeta individual sanitària (TSI)
 • Autorització de l’Entitat asseguradora o mútua.

Per visitar-se

 • Lliureu tota la documentació que us hagin indicat al vostre ambulatori i tingueu disponible el DNI, la targeta sanitària o el document de l’entitat asseguradora que cobreix la vostra assistència.
 • Dirigiu-vos a la consulta i espereu a la sala a què us cridin per ser visitat.
 • En una segona visita amb la citació per al control programat, dirigiu-vos directament al consultori que indica l’imprès de Consultes Externes.
 • Si esteu citat per a una prova, no oblideu seguir totes les normes indicades de preparació.
 • Si per alguna circumstància no podeu acudir el dia de la cita, aviseu-nos amb antelació; una altra persona podria ser visitada en el seu lloc.
 • L’hora de citació de la consulta pot sofrir variacions i demores, estant condicionada per les necessitats dels propis usuaris.
 • Si necessiteu un justificant conforme us heu visitat, sol·liciteu-lo al mostrador de recepció.
 • Si teniu dubtes i/o necessiteu qualsevol aclariment, adreceu-vos al Servei d’Informació, on serà atès personalment o bé telefònicament, de dilluns a diumenge, de 08:00 a 21:00 hores.